Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie bierze udział w projekcie "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji". Projekt korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Liderem projektu jest Gmina Lublin, a działania realizowane są przez Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Partnerem projektu jest Departament Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik.

Nasza szkoła brała udział w projekcje  "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji".

W ramach projektu zostały opracowane Rekomendacje w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego "Przyjazna szkoła". Dokument podzielony jest na trzy obszary: komunikacja, kompetencje społeczne, przestrzeń. Rekomendacje dostępne są do pobrania w formacie pdf.
 
Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą o projekcie.
 

Our school took part in the project “Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education”. As part of the project, Recommendations for building a friendly school environment were developed. The document is divided into three areas: communication, social competences and space. It is available in Polish language only. You can download a pdf version here:

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/rekomendacje/ 


You can read more about the project here:

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/broszura/ 

 
 
     
 
     Działania w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz   edukacji", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa dobiegły końca. Ostatnim punktem była wizyta islandzkich partnerów w Lublinie i wspólna konferencja podsumowująca cały projekt.

Działania w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" nabrały nowego wymiaru! Po wizycie przedstawicieli nauczycieli w stolicy Islandii oraz udziale kadry w szkoleniach dotyczących komunikacji oraz kompetencji przyszedł czas na wdrażanie zmian w budynku szkoły!

Początek roku szkolnego 2022/23 to kontynuacja działań w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" (nr projektu EOG/21/K4/W/0128W/0196), który korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Więcej informacji: https://eeagrants.org/ oraz https://www.frse.org.pl/.