Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. MLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnej” papierowej legitymacji np. podczas kontroli biletów.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu oraz posiada numer PESEL.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).
Przedłużenie ważności mLegitymacji następuje po uzyskaniu nowego kodu QR.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Wstawić do dziennika elektronicznego Vulcan aktualne zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG, o rozmiarze max. 1 MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej (instrukcja - uonet+_dodawanie_zdjęć_dla_legitymacji).
  2. Pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin. Aplikacja mObywatel dostępna jest na systemy Android i iOS.
  3. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca potwierdza zgodność danych we wniosku oraz zgodność przesłanego zdjęcia w dzienniku elektronicznym i przekazuje wniosek do sekretariatu.
  4. Pracownik sekretariatu przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu za pośrednictwem dziennika elektronicznego informację o wygenerowanym kodzie QR oraz kodzie aktywacyjnym.
  5. Kody uwierzytelniające – kod QR oraz kod aktywacyjny – rodzic/opiekun prawny ucznia lub upoważniony uczeń (za potwierdzeniem odbioru) odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.
  6. Kod należy aktywować w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Instrukcja instalacji mLegitymacji

Wniosek o unieważnienie mLegitymacji

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel
Informacje o aplikacji mobilnej mObywatel
Jak w UONET+ przygotować i zaakceptować zdjęcie do legitymacji

Klauzula informacyjna mLegitymacje