Szanowni Rodzice

zapraszamy do zapoznania się z naszymi  propozycjami motywowania i wspierania uczniów w nauce poza szkołą, sposobu organizacji miejsca do nauki w domu oraz przypominamy jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

 

Organizacja warunków oraz motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

Bezpieczne korzystanie z Internetu - informacja dla rodziców

Bezpieczne korzystanie z Internetu - informacja dla uczniów