13 kwietnia 2023 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji „Dęby Katyńskie – łańcuch pamięci kolejnych pokoleń”, której patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach szkolnych obchodów Dnia Pamięci uczniowie klasy 8b złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Dębem Pamięci i tablicą upamiętniającą jedną z ofiar mordu katyńskiego – policjanta Urzędu Śledczego w Lublinie – aspiranta Adama Jarosławskiego. Uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, stając się w ten sposób ważnym ogniwem w łańcuchu pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

 Koordynatorami akcji były: p. wicedyrektor Iwona Sumorek i p. Ewa Mrozek – nauczyciel historii.

 

13 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na rozkaz Stalina łącznie zgładzono prawie 22 tysiące przedstawicieli polskich elit. W tym roku przypada 83. rocznica zbrodni katyńskiej.

13 kwietnia 1943 r. Niemcy okupujący terytoria ZSRR ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem masowych grobów polskich oficerów. Do tego dnia los ok. 22 tys. obywateli polskich uwięzionych przez NKWD po wkroczeniu armii sowieckiej do Polski pozostawał nieznany.
13 kwietnia 1943 r. stało się jasne, że przedstawiciele elity II Rzeczypospolitej – żołnierze, policjanci, urzędnicy, profesorowie, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy – zostali zamordowani. Ich śmierć wiosną 1940 r. była skutkiem decyzji podjętej 5 marca tego roku przez władze ZSRR.
Miejscami kaźni, oprócz lasu katyńskiego, były także Charków, Miednoje, Piatichatki, Bykownia i inne miejsca na terytorium Związku Sowieckiego.
W listopadzie 2007 r. Sejm przez aklamację podjął uchwałę, w której ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej „w hołdzie ofiarom oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.”