Termin oddania prac nauczycielowi plastyki: 10.11

Uczniów klas 4-8 zapraszam do udziału

w międzyszkolnym konkursie plastycznym

"Woda"

Tematyka konkursu:

Woda w roli głównej.  Szeroko pojęte środowisko fauny i flory, interakcje i bogactwo zasobów, wszelkie skojarzenia z materią wody; umiejętność oddania ekspresji środkami plastycznymi, oryginalność potraktowania tematu, innowacyjność formy i techniki

 

Format: dowolny

Technika: dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, batik, tkanina artystyczna;

Na odwrocie należy napisać tytuł pracy.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu. Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe wręczone podczas podsumowania wystawy pokonkursowej. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.