Nasza szkoła brała udział w projekcje  "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji".

W ramach projektu zostały opracowane Rekomendacje w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego "Przyjazna szkoła". Dokument podzielony jest na trzy obszary: komunikacja, kompetencje społeczne, przestrzeń. Rekomendacje dostępne są do pobrania w formacie pdf.
 
Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą o projekcie.
 

Our school took part in the project “Education is a relationship. Lublin and Reykjavik cooperation for education”. As part of the project, Recommendations for building a friendly school environment were developed. The document is divided into three areas: communication, social competences and space. It is available in Polish language only. You can download a pdf version here:

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/rekomendacje/ 


You can read more about the project here:

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/broszura/