Obwód Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie dla uczniów spełniających obowiązek szkolny:

  1. w roku szkolnym 2023/2024 w klasach I-VII szkoły podstawowej
  2. w roku szkolnym 2024/2025 oraz w kolejnych latach w klasach I-VIII szkoły podstawowej.

Dzieci z obwodu szkoły - zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 27 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

Dzieci spoza obwodu szkoły - rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 21 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 27 lutego 2023 r. i potrwa do 10 marca 2023 r.

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/