Uczniowie klas 8 na lekcjach biologii wykonywali projekt „Kierunki i wydziały na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie”. Podczas Festynu Zdrowia odbyła się wystawa prac (plakaty i kolaże).

Klasa 8d uczestniczyła w zajęciach chemicznych pt. „Kwasowo – zasadowa chemia kolorowa”.

Zajęcia Na Uniwersytecie Medycznym – wykład i warsztaty: „Wszyscy jesteśmy spoKREWNIENI”.