Obchody stulecia Szkoły Podstawowej nr 21 im Królowej Jadwigi w Lublinie

3-4 czerwca 2011


 

 

Dnia 3 czerwca 2011 r. w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego odbyła się część oficjalna obchodów stulecia Szkoły Podstawowej nr 21. Na uroczystość przybyli przedstawiciele centralnych i lubelskich władz oświatowych, samorządowych, wojewódzkich oraz uczestnicy i goście Sejmiku Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

Swoją obecnością zaszczycili nas pan prof. Mirosław Piotrowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, pani Joanna Mucha Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Sprawka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Zbigniew Wojciechowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski, pan Mirosław Korbut Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, pan Jacek Sobczak Radny Województwa Lubelskiego oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka Radna Województwa Lubelskiego, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pan Piotr Kowalczyk Przewodniczący Rady Miasta Lublin, pan Włodzimierz Wysocki Zastępca Prezydenta do spraw Oświaty, Kultury i Sportu, pan Henryk Bogdan Wagner Wicekurator Oświaty w Lublinie, pan Zbigniew Targoński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, pan Mariusz Banach Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, pan Zdzisław Drozd Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin, pani Jadwiga Mach Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Lublin, pan Sylwester Tułajew Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miasta Lublin, pan Marcin Nowak Radny Miasta Lublin, pani Mirosława Puton  Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości w Departamencie Finansów Urzędu Miasta Lublin, Ksiądz kanonik Mariusz Nakonieczny Proboszcz Parafii pw. Bł. Biskupa Władysława Gorala, pani Bożenna Kozieł Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pani Anna Szczepińska Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Przedszkolnej, Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty, pan Ryszard Perkowski Wizytator Kuratorium Oświaty, pan Ryszard Pasikowski Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, pani Teresa Misiuk Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, pani Celina Stasiak Prezes Lubelskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Barbara Motała Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Lublinie, pan Henryk Zięba Przewodniczący Rady Dzielnicy Wieniawa, pan Wojciech Słotwiński Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wieniawa, pani Grażyna Sudół, pani Bożena Stańczyk, pan Kazimierz Kosicki, pan Edward  Kazimierz Makuch, dyrektorzy lubelskich placówek oświatowych oraz wielu innych zacnych gości.

Uroczystość rozpoczęła się od musicalu przygotowanego przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły pt. "I minął wiek..."

 

Część artystyczna - musical "I minął wiek..." - fragmenty

 

 

Część pierwsza pełnej wersji części artystycznej stulecia.

 

 

Część druga pełnej wersji części artystycznej stulecia.

 

 

W dowód uznania dla 100-letniej, cenionej działalności edukacyjnej na rzecz wychowanków, za wysoki poziom kształcenia, a także stworzenie przyjaznej atmosfery dla nauki i rozwijania umiejętności oraz promowanie szkoły w środowisku lokalnym wicewojewoda lubelski Pani Henryka Strojnowska uhonorowała szkołę Medalem Wojewody Lubelskiego, a Pan Włodzimierz Wysocki Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

 

Część oficjalna obchodów stulecia szkoły

 

 

O godzinie 14.00 w Archikatedrze Lubelskiej odbyła się uroczysta msza święta. Mszę celebrował Bp prof. dr hab. Józef Wróbel.

 

Msza święta w Archikatedrze Lubelskiej z okazji obchodów stulecia szkoły

 

O godz. 16.00 w budynku szkoły odbył się Sejmik RODZINY SZKÓŁ. Podczas spotkania dyrektorów, nauczycieli, uczniów i sympatyków Rodziny Szkół noszących imię Królowej Jadwigi (wszystkich szczebli) wygłoszono referaty, opracowania, refleksje dotyczące patronki szkół -w tym zaproszonych gości- znawców tematu oraz powołano komitet organizacyjny II Zjazdu Rodziny w 2012 roku w 15 rocznicę kanonizacji Królowej.

Sejmik Rodziny Szkół Jadwiżańskich

 

 

 

4 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi odbył się Jarmark Jadwiżański z okazji obchodów stulecia szkoły.

 

 

 

Absolwenci, którzy przybyli do naszej szkoły z okazji obchodów stulecia mieli okazję uczestniczyć w Jadwiżańskim Jarmarku Kultury, wziąć udział w spotkaniu w szkole – „Nasza klasa”, „Nasza pani” oraz w spotkaniu w auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego. Tego dnia zaszczycił nas swoją obecnością pan Andrzej Czuma Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - absolwent naszej szkoły w roku szkolnym 1950/51.
W zjeździe uczestniczyło ponad 200 absolwentów.