Projekt ma na celu poznanie wilka, jako bohatera w literaturze dla dzieci, w przysłowiach i przypowieściach, filmach oraz  przybliżenie uczniom faktów dotyczących życia tego niezwykle ciekawego, a zagrożonego wyginięciem gatunku. W realizacji projektu uczestniczy maskotka projektowa odwiedzająca placówki i zbierająca informacje do wspólnie redagowanych albumów.W projekcie uczestniczą polskie szkoły z województwa opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, a z naszej szkoły klasa 2d (grupa świetlicowa).

 https://www.storyjumper.com/book/showframe/113903662/6144e419cc971#page/1

 

 https://www.storyjumper.com/book/showframe/113905432/6144e72016e39#page/1

https://docs.google.com/presentation/d/1XWqEoBm5ZGf_UWsk80Tj8Mn2mWemEHK-EQsJKvlFdwQ/edit#slide=id.p

https://app.emaze.com/@ALRWFWTFI/galeria-wesoego-wilka?fullscreen#/1

 

 

Głównym celem projektu jest wspieranie i zachęcanie uczniów do czytania książek o tematach takich  jak: różnorodność, zrównoważony rozwój, przyjaźń, w relaksującej atmosferze szkolnej biblioteki.

W ramach projektu uczniowie będą mogli spotkać się online z uczniami z innych krajów oraz podzielić się na platformie swoją pracą, działaniami  według harmonogramu.

Projekt eTwinning ,,Be bee's friend.Bądź przyjacielem pszczoły" jest realizowany od I -V 2021 roku. Uczestniczy w nim 8 szkół podstawowych i przedszkole z Polski oraz szkoły z Litwy,Turcji(2) i Rumunii. Projekt ten ma uświadomić dzieciom rolę pszczół i ich wpływ na życie na Ziemi. Na podstawie książek: W. Bonselsa ,,Pszczółka Maja i jej przygody", P. Sochy ,,Pszczoły" oraz materiałów umieszczanych na platformie przez uczestniczące szkoły, uczniowie klasy 3b,3c,3e(grupa) na zajęciach pozalekcyjnych w bibliotece poznają życie pszczół.

 https://www.storyjumper.com/book/showframe/88511435/5f74d81f71284#page/1

https://www.storyjumper.com/book/showframe/97472526/600d998347f7b#page/1

https://docs.google.com/presentation/d/1g7XI6GVW2JtZwhNY4kRbftQXQUO8-OBHikYU5FXQZ1k/edit#slide=id.p

 

 Logo projektu

 Podsumowanie projektu

https://view.genial.ly/60591e3b2bffb10d74feed85

 

Zakończenie Projektów eTwinning ,,Recycling will be great" i Learn - Play - Have fun"

 

Projekt eTwinning ,,Recycling will be great” (,,Recykling będzie najlepszy”)

Naszym celem w tym projekcie było rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów, bycie aktywnym, wspólna praca, dzielenie się, uczenie się.  W projekcie brało udział 6 szkół podstawowych: z Polski(1), Azerbejdżanu (1)  i Turcji (4). Uczestniczyli uczniowie z kl. 3b, 3c, 2e (grupa).

https://www.artsteps.com/view/5ed3d2a3549ac1060c8d3acd

Uczniowie klas 3 przebywający w świetlicy szkolnej uczestniczyli w webinarium eTwinning.

 

 

https://etwinning.pl/