V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy skierowany  do uczniów klas 1-8.

Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również  wyłonienie  najlepszych czytelników. W  pierwszym etapie szkolno-bibliotecznym, który trwa do 13 marca 2020 roku uczniowie zdobywają  sprawności czytelnicze rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści następujących książek:  

Klasy 1-4

M. Bond - Miś Paddington

Cz. Centkiewicz - Anaruk chłopiec z Grenlandii

W. Cichoń - Popraw się Cukierku

K. Drzewicka - Piątka z Zakątka

J. Duszyńska - Cudaczek Wyśmiewaczek

L. Krzemieniecka - Z przygód krasnala Hałabały

H. Lifting - Doktor Dolittle i jego zwierzęta

A. Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników

R. Pisarski - o psie który jeździł koleją

E. Szelburg-Zarembina - Dary czterech wróżek

E. Szelburg- Zarembina - Najmilsi

J. Tuwim - Wiersze

Klasy 5-8

F.H. Burnett - Tajemniczy ogród

A. Domańska - Historia żółtej ciżemki

A.C. Doyle - Przygody Sherlocka Holmesa

E. Niziurski  - Sposób na Alcybiadesa

L.J. Kern - Ferdynard Wspaniały

R. Kipling - Księga dżungli

E. Knight - Lassie wróć

M. Musierowicz - Kłamczucha

Zb. Nienacki - Pan Samochodzik i niesamowity dwór

SAT-OKH - Biały Mustang

M. Wojtyszko - Bromba i inni

M. Twain - Przygody Hucka

 Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikom konkursu p. R. Zawadzka (biblioteka). Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.

 • Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
 • Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.
 • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
 • Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 13 marca 2020 r. do biblioteki szkolnej.
 • Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym do etapu powiatowego.
 • Uczestnicy I etapu szkolno-bibliotecznego otrzymają dyplomy: Dyplom Aktywnego Czytelnika – dla uczestników, którzy zdobyli minimum 6 sprawności; Dyplom Znakomitego Czytelnika – dla uczestników, którzy zdobyli komplet 10 sprawności.
 • Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 16 do 27 marca 2020 r.
 • Etap odbywa się w bibliotece szkolnej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.
 • Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
 • Placówki (szkoły/biblioteki publiczne) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu powiatowego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–4 i kl. 5–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.
 • W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator pierwszego etapu przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
 • Uczestnicy etapu drugiego otrzymają dyplomy od Koordynatora Placówki. Przyznane zostaną następujące tytuły:
  • Dyplom Mistrza oraz I i II Wicemistrza Szkoły;
  • Dyplom uczestnika II etapu Wielkiej Ligi Czytelników.
  • Etap trzeci (powiatowy) – drużynowy test powiatowy.
   1. Etap zostanie rozegrany jednocześnie we wszystkich powiatach, termin etapu powiatowego: 28 kwietnia 2020 r.
   2. Przyznane zostaną następujące tytuły:
    • Za zajęcie I miejsca – Mistrz Powiatu;
    • Za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Powiatu;
    • Za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Powiatu;
    • Wyróżnienie (dla wszystkich drużyn, które uzyskają co najmniej 80% punktów).
    • Uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy.
    • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Koordynatorów i uczestników konkursu Wielka Liga Czytelników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenia wszystkich etapów konkursu. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów konkursu w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz do upowszechniania wizerunku poprzez publikację zdjęć z realizacji projektu. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.).
 • Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.