Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej, link do pobrania:

Karta zgłoszenia <-- plik pdf

Karta zgłoszenia <-- plik odt

Kartę zgłoszenia dziecka na obiady i śniadania można dostarczyć do szkoły drogą elektroniczną przez Dziennik lekcyjny UONET+ (Witryna ucznia/rodzica – zakładka "Formularze" – "Szablony formularzy" – "Wysyłanie formularzy").

W przypadku dostarczenia dokumentu do szkoły proszę o umieszczenie karty zgłoszenia w wyznaczonym miejscu (skrzynka opisana „karty zgłoszeniowe na obiady i śniadania 2023/2024”) przy głównym wejściu do szkoły lub dostarczenie do pokoju nr 36.

Przypominamy, że na każdy rok szkolny należy złożyć nową kartę zgłoszenia.

Posiłki dla klas I-VIII będą wydawane od 05.09.2023 r. tylko uczniom, którzy złożą kartę zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2023/2024 do dnia 30 czerwca br.

Rodzice uczniów klas pierwszych również wypełniają karty (w pustym miejscu należy wpisać jedynie klasę "1").

Przypominamy o możliwości korzystania z dofinansowania posiłków z MOPR, który udziela wszelkich informacji w tej sprawie.

Naliczenie opłat za wyżywienie pojawi się na witrynie Dziennik UONET+.

Regulamin stołówki: https://sp21.lublin.eu/download/regulamin_stolowki_szkolnej.pdf