Rada Rodziców swoimi działaniami i środkami finansowymi wsparła zakup nagród w poniżej wymienionych konkursach:

ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. Konkursy fizyczne- 300 zł
  2. Konkurs plastyczno- angielski- 150 zł
  3. Konkursy czytelnicze- 200 zł
  4. Konkursy organizowane w klasach I-III- 500 zł

ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Konkurs na maskotkę szkoły- 150 zł
  2. Projekty biblioteczno-czytelnicze- 400 zł
  3. Konkursy z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, przyroda- 600 zł.

Ponad to, Rada Rodziców zakupiła słowniki polsko - ukraińskie dla uczniów z Ukrainy zdających egzamin ósmoklasisty w naszej szkole. Przeznaczyliśmy na to 100 zł. Chór otrzymał kwotę 500 zł na swoją działalność, a klasa z największą ilością wpłat na Radę otrzymała 500 zł dofinansowania do wycieczki. Wyrazy podziękowania należą się wszystkim wpłacającym na rzecz zakupu obiadów dla uczniów z Ukrainy, dzięki nim mogliśmy sfinansować obiady od marca do czerwca wszystkim potrzebującym. Pozostałą kwotę w wysokości 3 907,90 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obiadów ośmiorgu najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły, bez względu na pochodzenie. Finansowanie dotyczy okresu marzec - czerwiec 2023. Na ostatnich zebraniach Rady Rodziców przyznano dofinansowanie dla chóru w wysokości 500 zł, oraz przeznaczono 2000 zł na zakup tzw. gruszek i siedzisk w celu doposażenia kącików integracyjnych w szkole.