W dniu 23 marca 2022 r. odbędą się konsultacje nauczycieli  z rodzicami uczniów z klas I-III oraz konsultacje z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone online poprzez aplikację Teams w wyznaczonych godzinach.

Oddziały przedszkolne

Godz. 17.30 – 18.30 - oddziały przedszkolne (nauczyciele uczący wychowania przedszkolnego, rytmiki)

Klasy pierwsze, drugie

Godz. 16.00 – 17.00 - klasy pierwsze i drugie (nauczyciele uczący j. angielskiego, religii)

Godz. 17.00 – 18.00 - klasy pierwsze i drugie (wychowawcy klas)

Klasy trzecie

Godz. 16.00 – 17.00 - klasy trzecie (wychowawcy klas)

Godz. 17.00 – 18.00 - klasy trzecie (nauczyciele uczący j. angielskiego, religii)

Konsultacje zostaną przeprowadzone w uzgodnionych godzinach zgłoszonych do wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 22 marca 2022 r. (do wtorku).