Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Wychowawcy naszych Uczniów

Pragnę Państwa poinformować, że w ostatnich dniach do naszej szkoły, na różne poziomy nauczania, zostało przyjętych 18 dzieci z Ukrainy.

Należy zakładać, że w najbliższym czasie liczba dzieci z rodzin o statusie uchodźców będzie się zwiększała. W związku z tym, każdego dnia napotykamy różnego rodzaju trudności organizacyjne, które staramy się własnymi siłami rozwiązywać. Sytuacja życiowa każdej rodziny jest różna, ale w zdecydowanej większości jest trudna.
W związku z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie naszych nowych uczniów. W pierwszej kolejności potrzebujemy pomocy w dofinansowaniu wyżywienia w stołówce szkolnej, zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych, zeszytów, przyborów.

Wsparcie finansowe organizowane będzie za pośrednictwem oraz w konsultacji z przedstawicielami Rady Rodziców naszej szkoły.

Wpłat można dokonywać na nr konta Rady Rodziców: 49 1500 1520 1215 2008 8139 0000.
W tytule: Pomoc uczniom.


Jerzy Piskor
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie