Adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.edu.lublin.eu/lublin

Dostęp do konta umożliwia adres e-mail, który należy wcześniej podać wychowawcy lub w sekretariacie. Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie:

https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

W przypadku problemów z działaniem e-dziennika można skorzystać z systemu HelpDesk Miasta Lublin.

https://eduhelpdesk.lublin.eu/otobo/route.pl/customer-panel/login

Dodatkowe instrukcje znajdują się na stronie:

https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/helpdesk-/