Wypełnione przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracje korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego i wyżywienia prosimy składać w szkole w pokoju nr 36.

Nr deklaracji zostanie nadany przez szkołę przy składaniu dokumentu. Link do pobrania pliku:

Deklaracja <-- plik odt

Szanowni Rodzice

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 przychodzą do przedszkola 02.09.2019 r.

Przyprowadzanie dzieci pierwszego dnia pobytu w przedszkolu planujemy
od godz. 8.00 do godz. 8.30
ze względu na przygotowanie do śniadania.