Wypełnione przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracje korzystania przez dzieci z wychowania przedszkolnego i wyżywienia prosimy składać w szkole w pokoju nr 36.

Nr deklaracji zostanie nadany przez szkołę przy składaniu dokumentu. Link do pobrania pliku:

Deklaracja <-- plik odt