III wewnątrzszk. multimedialny konkurs jęz.-ort. dla ucz. kl. V "Wiosenne podróże ze słowami w tle" Drukuj
Wpisany przez Nowosad Małgorzata   
czwartek, 01 marca 2018 10:17

III wewnątrzszkolny multimedialny konkurs jęz.-ort. dla ucz. klas V
"Wiosenne podróże ze słowami w tle"


Serdecznie zapraszamy uczniów klas V do udziału w konkursie językowo-ortograficznym "Wiosenne podróże ze słowami w tle". Odbędzie się on 26 marca 2018 roku w sali 210 o godz. 8:00.
Szczegóły znajdziecie w poniższym regulaminie konkursu lub zapytajcie swoich nauczycieli języka polskiego.

Organizatorki:
Justyna Łysiak
Małgorzata Nowosad
Aneta Waśkowicz

 

REGULAMIN III WEWNĄTRZSZKOLNEGO MULTIMEDIALNEGO

KONKURSU JĘZYKOWO – ORTOGRAFICZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS V „WIOSENNE PODRÓŻE ZE SŁOWAMI W TLE”


I.
Organizatorzy
Organizatorem konkursu są nauczycielki języka polskiego:
-    pani Justyna Łysiak,
-    pani Małgorzata Nowosad,
-    pani Aneta Waśkowicz.
II.
Cele konkursu
1.    Promowanie uczniów uzdolnionych.
2.    Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.
3.    Poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej.
4.    Kształcenie kompetencji językowych.
5.    Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortograficznych.
6.    Doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej.
7.    Sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności językowej oraz ortograficznej.

III.
Zasady uczestnictwa
1.    Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych.
2.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uzyskana ocena bardzo dobra
w I okresie roku szkolnego 2017/2018.
3.    W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 uczniów z danej klasy.
4.    Uczestników konkursu zgłasza do organizatorów nauczyciel polonista uczący
w danej klasie.
5.    Termin składania zgłoszeń upływa 5 marca 2018 roku.
6.    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.

IV.
Zakres materiału
1.    Fleksja (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, wyrażenie przyimkowe).
2.    Ortografia (pisownia rz, ż, ch, h, ó, u, cząstki -by, przeczenia „nie”).
3.    Wymagania konkursowe są zgodne z obowiązującą podstawą programową dla klasy piątej.

V.
Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się 26 marca bieżącego roku o godzinie 8:00 w sali numer 210.VI.
Przebieg konkursu
1.    Konkurs trwał będzie jedną godzinę lekcyjną (45 minut).
2.    W trakcie trwania konkursu uczestnicy będą rozwiązywali różnorodne zadania
(test wyboru, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania z luką, zadania otwarte, zadanie multimedialne).

VII.
Podsumowanie
1.    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
2.    Jury złożone z nauczycieli języka polskiego wyłoni 3 laureatów konkursu.
3.    Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
4.    O zwycięstwie zdecyduje łączna suma punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań konkursowych.
5.    Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, które zostaną im wręczone podczas apelu samorządu uczniowskiego podsumowującego rok szkolny 2017/2018, który odbędzie się w czerwcu bieżącego roku oraz bieżącą ocenę celującą z języka polskiego za zwycięstwo w konkursie.


Organizatorki
Justyna Łysiak
Małgorzata Nowosad
Aneta Waśkowicz