Informacje
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 10:11

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców <-- plik pdf

 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 października 2016 11:34

Fundacja Aby żyć przypomina: szczepienia mogą uchronić dzieci przed groźną chorobą pneumokokową!

Więcej…
 
Informacja dla rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Szanowni Państwo!

Od czasu rozbudowy szkoły i udostępnienia do niej dojazdu z ulicy Zuchów, tj. od kilkunastu już lat, podejmujemy szereg działań, aby poruszanie się po terenie wokół szkoły było bezpieczne, zarówno dla pieszych, jak i pojazdów. Za ten teren ponosi odpowiedzialność dyrektor szkoły i to on ustala zasady bezpiecznego przemieszczania się po obiektach.

Więcej…
 
Program wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
czwartek, 09 października 2014 10:47

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że została podjęta UCHWAŁA NR 1157/XLIII/2014 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 4 września 2014 r. (<-- kliknij w celu obejrzenia) w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. pod poz. 2995.

 
"Nasz elementarz" - informacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
środa, 10 września 2014 07:25

naszelementarz.men.gov.pl <--klik

Darmowy elementarz i system dotacji na zakup podręczników – kluczowe fakty i statystyki <--klik

 
Bezpieczne wakacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
środa, 11 czerwca 2014 13:27

Zapewnij dziecku bezpieczne wakacje - plakat informacyjny <--klik

Informacje dla rodziców – Wakacje 2014 <--klik

 
Zasady korzystania z Dziennika Lekcyjnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sumorek Iwona   

Szanowni Rodzice!

Aby korzystać z elektronicznego dziennika lekcyjnego należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

Więcej…
 
Profilaktyka wszawicy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
środa, 23 października 2013 10:03

Szanowni Państwo,

Edukacja prozdrowotna obejmuje także profilaktykę wszawicy. W związku z tym zebraliśmy dla Państwa kilka przydatnych materiałów edukacyjnych dotyczących jej profilaktyki.

Więcej…
 
Warsztaty dla rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
środa, 18 września 2013 10:15

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny organizuje warsztaty umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy.  Najbliższe spotkania odbędą się przy ul. Narutowicza 54 w następujących terminach:

5, 12, 19 października 2013 roku, godzina: 9:00-13:00

 
Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
czwartek, 12 września 2013 08:56

Szanowny Rodzicu!

 

Od września bieżącego roku Państwo i  Państwa dzieci mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej na terenie szkoły. Gabinet psychologa i pedagoga szkolnego znajduje się na I piętrze, pokój numer 116.

Ze wszystkimi problemami, z którymi dziecko spotyka się w szkole i poza nią możecie się Państwo zwrócić do psychologa i pedagoga szkolnego w godzinach:

 

 

Pedagog

Psycholog

Poniedziałek

11.00 – 15.00

8.00 – 13.00

Wtorek

8.30 – 15.00

8.00 – 15.30

Środa

8.30 – 11.00

11.00 – 15.30

Czwartek

8.00 – 14.30

8.00 – 11.00

Piątek

8.00 – 10.00

8.00 – 10.00

 

Z życzliwością udzielimy Państwu merytorycznego wsparcia z zakresu:

  • diagnozy trudności w nauce,
  • rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości i uzdolnień,
  • rozwiązywania trudności wychowawczych oraz trudności w relacjach z rówieśnikami,
  • minimalizowania niepowodzeń szkolnych.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
List Rzecznika Praw Dziecka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 maja 2013 13:44

List Rzecznika Praw Dziecka

Więcej…
 
Festyn Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 maja 2013 08:34

Festyn Edukacyjny Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych IV Edycja

Lublin 16.06.2013 r.
Niedziela godz. 11.00
Plac Litewski

Poprawiony: środa, 26 czerwca 2013 07:33
Więcej…
 
Zmiany w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno - pedagogicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Kuś   
środa, 22 maja 2013 12:56

Zmiany w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno - pedagogicznej

30 kwietnia 2013r.  minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podpisała nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, a z dniem 8.05.2013 r. weszło  ono w życie.

 

Dzięki wprowadzonym zamianom zostanie ograniczona dokumentacja, obowiązująca dotychczas nauczycieli, co pozwoli im wydłużyć czas bezpośredniej pracy z uczniami, bez uszczerbku dla jakości udzielanej pomocy. Wprowadzenie zasady udzielania pomocy przez nauczycieli podczas bieżącej pracy oraz rezygnacja z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia na rzecz koordynacji jej udzielania przez wychowawcę klasy uprości proces i przyspieszy udzielanie tej pomocy.

W nowym rozporządzeniu zrezygnowano z obligatoryjnego tworzenia zespołu dla każdego ucznia wymagającego pomocy, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy. Zadania te będzie wykonywał wychowawca klasy, który będzie współpracował z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z  nauczycielami, specjalistami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Obligatoryjny wymóg współpracy zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów pracujących z uczniem przewiduje się w  sytuacji gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Zniesiony zostaje obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW) na rzecz indywidualnych lub grupowych programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy uwzględniane będą dodatkowo w  Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).

 

W nowych regulacjach podtrzymano przepis pisemnego informowania rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

Źródło:

www.men.gov.pl

www.pedagogia.pl

 

 
Propozycja zmian w szkolnych procedurach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Dul   
piątek, 17 maja 2013 10:39

Szkolna komisja ds. bezpieczeństwa i profilaktyki opracowała propozycje zmian w dokumencie „Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole”.

Są one udostępnione w dokumencie (do pobrania) „Zmiany procedur”.

Opinie na temat proponowanych zmian rodzice mogą przesyłać na adres e-mailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

*Anonimowe wpisy nie będą brane pod uwagę.

 
Drugie śniadanie w szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   

W ramach akcji promującej w naszej szkole zasady zdrowego żywienia „Dzień zdrowego śniadania" pragniemy podzielić się z Rodzicami refleksją  na temat drugiego śniadania.

Więcej…
 
Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
czwartek, 08 marca 2012 10:09

Zapraszam do uczestnictwa w Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

Oświacie potrzebny jest dialog wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją. Dlatego niezbędne dla mnie jest zaangażowanie rodziców w proces podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zapraszam Państwa do udziału w Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, które ma być stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. Da też możliwość wymiany doświadczeń między jego uczestnikami. Pierwsze spotkanie Forum planuję zorganizować w drugiej połowie marca.

Serdecznie zapraszam,

Krystyna Szumilas
minister edukacji narodowej

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia do udziału w Forum Rodziców będą przyjmowane na podstawie formularzy dostępnych poniżej, które równocześnie pozwolą przekazywać Państwu propozycje tematów do debaty. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy do 15 marca 2012 r. aby jak najszybciej zorganizować pierwsze spotkanie, które planowane jest w drugiej połowie marca. Zachęcamy także do dosyłania swoich zgłoszeń w dowolnym, późniejszym czasie, aby mieć możliwość brania udziału w kolejnych spotkaniach.

Forum Rodziców ma mieć charakter otwarty, a chęć udziału w jego pracach może zgłaszać każda organizacja rodzicielska, spełniająca następujące kryteria:
a)    jednym z jej celów jest współpraca rodziców ze szkołą,
b)    działa w formule not for profit (nie działa dla zysku).
Stałym uczestnikiem Forum może zostać organizacja, która spełnia dodatkowo następujące kryteria:
c)    realizuje projekty na poziomie co najmniej regionalnym,
d)    legitymuje się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w organizowaniu współpracy rodziców ze szkołą.

Na każde spotkanie Forum Rodziców zaproszeni będą stali członkowie oraz nie więcej niż pięć spośród pozostałych zgłoszonych organizacji.

Na spotkania Forum Rodziców minister będzie zapraszał również ekspertów i przedstawicieli innych środowisk związanych z oświatą, których opinie będą mogły pomóc w debacie związanej z konkretnymi tematami poruszanymi w jego ramach. Zaproszenie do takiej współpracy zostało wysłane do przedstawicieli świata nauki, korporacji samorządowych oraz organizacji zrzeszających nauczycieli i dyrektorów szkół.

Formularz zgłoszenia do Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej - stali uczestnicy Forum Rodziców

Formularz zgłoszenia do Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej - uczestnicy Forum Rodziców

Informacje dostępne na stronie MEN.gov.pl <--klik

 

Zapraszam do uczestnictwa w Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej Drukuj
Dodany: 28 lutego 2012, uaktualniony: 28 lutego 2012

Oświacie potrzebny jest dialog wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją. Dlatego niezbędne dla mnie jest zaangażowanie rodziców w proces podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zapraszam Państwa do udziału w Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej, które ma być stałym miejscem dialogu i współpracy ministerstwa z przedstawicielami rodziców. Da też możliwość wymiany doświadczeń między jego uczestnikami. Pierwsze spotkanie Forum planuję zorganizować w drugiej połowie marca.

Serdecznie zapraszam,

Krystyna Szumilas
minister edukacji narodowej

 
Informator dla rodziców dotyczący działalności naszej szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z Informatorem dotyczącym działalności naszej placówki <---w celu obejrzenia kliknij na link(pdf)

 
Rachunek Bankowy Rady Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
wtorek, 30 marca 2010 18:50

Zmiana Rachunku Bankowego Rady Rodziców

Kredyt Bank SA 49 1500 1520 1215 2008 8139 0000

 
Informacje nt. grypy AH1N1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
poniedziałek, 02 listopada 2009 13:17

Wszelkie informacje, komunikaty na temat wirusa grypy AH1N1 mogą Państwo znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego <--kliknij w celu obejrzenia

 
By sieć była bezpieczna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
środa, 20 maja 2009 07:14
To, co dzieci lubią najbardziej - surfowanie po sieci i kreskówki - połączyli twórcy najnowszych materiałów edukacyjnych "3...2...1... Internet". Wszystko po to, by nauczyciele i wolontariusze mogli efektywnie uczyć o bezpiecznym poruszaniu się po stronach www.
Więcej…
 
Polko wybierz życie! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
wtorek, 19 maja 2009 14:11
List do Mamy
Mamo, Mamusiu, Ty wiesz, że Cię kocham.
Chcę, żebyś długo żyła.
Czy byłaś już na badaniach?
Proszę Cię bardzo, zrób to dla taty i dla mnie.
Zgłoś się na badania profilaktyczne.

Polko wybierz życie! --->więcej

 
Profilaktyka wszawicy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Urszula Czerwińska-Bil   
piątek, 20 marca 2009 15:11

 

Materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki wszawicy

Więcej…
 
Zmiany w ustawie o systemie oświaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Dorota Gontarz   
piątek, 27 lutego 2009 12:11

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

4 lutego 2009 r. na plenarnym posiedzeniu Senatu RP zgłoszona została poprawka do rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego.

Poprawka polega na zastąpieniu dotychczasowych regulacji opisujących szczegółowo sposób i harmonogram obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, zawartych w trzech przepisach ustawy (art. 12-14) - jednym przepisem (art. 12), określającym w sposób jednolity zasady przyjmowania do szkoły podstawowej dzieci sześcioletnich w pilotażowym okresie trzech lat szkolnych, poprzedzających obniżenie wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (2009-2011).

Istota zmiany polega na odstąpieniu od różnicowania sytuacji dzieci sześcioletnich w zakresie możliwości wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej ze względu na miesiąc, w którym urodziło się dziecko. Rodzice wszystkich dzieci sześcioletnich urodzonych w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły podstawowej na jednakowych zasadach.

Warunkiem przyjęcia – na wniosek rodziców - dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej w tym okresie będzie wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz posiadanie przez szkołę podstawową warunków organizacyjnych umożliwiających przyjęcie.

Dzieci sześcioletnie, które nie były dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będą mogły zostać przyjęte do szkoły podstawowej jeżeli uzyskają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Minister Edukacji Narodowej informuje, że wszystkie sześciolatki, które w latach 2009-2011 rozpoczną naukę w pierwszej klasie, zostaną - zgodnie z obowiązującymi przepisami - objęte subwencją oświatową. Ze względu na zredukowanie rezerwy, która miała pozwolić na dofinansowanie organów prowadzących w dostosowaniu szkół do nauki i opieki nad dziećmi rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej, MEN prowadzi prace, które mają umożliwić dodatkowe dofinansowanie przygotowań szkół do wprowadzenia nowej podstawy programowej (która zakłada m.in. obniżenie wieku szkolnego) ze  środków Unii Europejskiej.

 


 
 

© 2008-2016 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

# # ?>
 
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen