Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kustra Joanna   

Szanowni Rodzice

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych.
System rekrutacji elektronicznej zostanie uruchomiony od 12 lutego 2018r.

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:
a)  ogólnodostępnych,
b)  integracyjnych.

1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r.

Wykaz ulic należących do obwodu SP21 (obwód.pdf).

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Termin: 2 marca 2018r., godz. 12:00

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.

 

2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 5 marca 2018 r,. godz. 8:00 do 14 marca 2018r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin: 16 marca 2018r., godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin: 16 marca 2018r. do 21 marca 2018r., godz. 12:00

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”

Termin: 22 marca 2018r., godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje

Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą dostępne na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin nr 71/1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/r2018/zarzadzenie-nr-7112018-prezydenta-miastalublin-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20182019-do-klas-i-,172,23030,2.html

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r. o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/r2018/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2018-r-o-kryteriach-branych-pod-uwage-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-dla-kandydatow-zamieszkalych-poza-obwodem-szkoly-do-publicznych-szkol-podstawowych-,128,18763,2.html

 
 
 

© 2008-2016 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

# # ?>
 
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen